1,266
Dziś Piątek
2023-12-01

Zobacz, na jakie produkty i usługi w Czarnocinie obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-01 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w Czarnocinie

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-01 godz: 17:23:06
2.Ilość wszystkich firm w Czarnocinie wynosi: 282
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Czarnocinie wynosi: 172
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w Czarnocinie, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-1 grudzień 2023 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 1.
Analizując zestawienie 10 produktów i usług o największym spadku w Czarnocinie, widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 0. Stanowi to 0% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy spadek.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 0.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w Czarnocinie – grudzień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-1
2
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
0
3
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
0
4
Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
0
5
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
0

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...