1,266
Dziś Piątek
2023-12-01

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Czarnocinie

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-01 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Czarnocinie

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-01 godz: 17:23:06
2.Ilość wszystkich firm w Czarnocinie wynosi: 282
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Czarnocinie wynosi: 172
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Czarnocinie, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Wykończanie wyrobów włókienniczych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Czarnocinie – grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Wykończanie wyrobów włókienniczych
1
2
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
1
3
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
1
4
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
1
5
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
1
6
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
1
7
Działalność organizacji religijnych
1
8
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
1
9
Pozostałe zakwaterowanie
1
10
Działalność bibliotek
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Czarnocinie

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Czarnocinie prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: