1,266
Dziś Piątek
2023-12-01

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Czarnocinie

Aktualizacja: dzisiaj14:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-12-01 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Czarnocinie obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-01 godz: 15:02:36
2.Ilość wszystkich firm w Czarnocinie wynosi: 282
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Czarnocinie wynosi: 172
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-1 grudzień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Czarnocinie, na pierwszym miejscu od końca widzimy Wykończanie wyrobów włókienniczych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 0.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w Czarnocinie widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 0% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Czarnocinie za okres 1-1 grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Wykończanie wyrobów włókienniczych
0
2
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
0
3
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
0
4
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
0
5
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
0
6
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
0
7
Działalność organizacji politycznych
0
8
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
0
9
Działalność organizacji religijnych
0
10
Działalność klubów sportowych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Czarnocinie w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Czarnocinie ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: