1,266
Dziś Piątek
2023-12-01

Obejrzyj koniecznie, u których podmiotów gospodarczych w Czarnocinie rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków UE

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_rozmowa biznesowa_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-01 Śledź instytucje, które w Czarnocinie aktualnie publikują najwięcej ogłoszeń przetargowych z dotacją UE

Opis
Artykuł prezentuje podmioty gospodarcze, które opublikowały najwięcej przetargów z dotacją UE. Podmioty te korzystają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych. Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług, czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-01 godz: 17:23:06
2.Ilość wszystkich firm w Czarnocinie wynosi: 282
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Czarnocinie wynosi: 172
Pierwsze miejsce
Obecnie w Czarnocinie tylko jeden inwestor, tj. GMINA CZARNOCIN, wykazuje wzrost zainteresowania finansowaniem swoich przedsięwzięć ze środków unijnych. W okresie 1-1 grudzień 2023 opublikował 0 przetargów dotowanych przez UE.
Podmioty o największym wzroście liczby przetargów z dotacją UE w Czarnocinie za okres 1-1 grudzień 2023
Miejsce
Nazwa firmy
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}

W REGIONACH Panorama regionu – porównaj, które podmioty gospodarcze w Twoim otoczeniu najpowszechniej wykorzystują środki unijne

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Sprawdź, które podmioty gospodarcze w Czarnocinie publikowały w ubiegłych miesiącach najwięcej ogłoszeń przetargowych

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj przyszłych liderów pozyskiwania środków unijnych w Czarnocinie

Trwa pobieranie danych...